Nosweithiau Rhieni / Agored

Dyddiadau pwysig i’ch dyddiadur

Awst 2017

Dydd Iau 17 | Diwrnod canlyniadau Safon UG ac U2
Dydd Iau 24 | Diwrnod canlyniadau TGAU / dechrau cofrestru amser llawn

Medi 2017

Dydd Llun 4 | Dechrau tymor newydd
Dydd Mercher 6 | Ffair y Glas yn Nhycoch
Dydd Iau 7 | Ffair y Glas yng Ngorseinon
Dydd Mawrth 26 | Lansiad AU+ yng Ngorseinon
Dydd Mawrth 26 | Digwyddiad stiwdios agored yn Llwyn y Bryn

Hydref 2017

Dydd Llun 2 | Noson croesawu myfyrwyr Safon UG a rhieni yng Ngorseinon
Dydd Gwener 21 | Dyddiad cau ar gyfer trosglwyddo pynciau/cyrsiau i fyfyrwyr amser llawn
Dydd Llun 30  | Dechrau hanner tymor

Tachwedd 2017

Dydd Llun 6 | Dechrau tymor newydd
Dydd Llun 13 | Noson agored yng Ngorseinon
Dydd Llun 20 | Noson agored yn Nhycoch
Dydd Llun 20 |Profion Nadolig/diwedd tymor ar gyfer Safon Uwch yn dechrau

Rhagfyr 2017

Dydd Mawrth 12 | Digwyddiad stiwdios agored yn Llwyn y Bryn
Dydd Gwener 15 | Dyddiad cau (12pm) ar gyfer derbyn ffurflenni ailsefyll unedau Safon UG ac Uwch
Dydd Gwener 15 | Diwrnod olaf y tymor ar gyfer dosbarthiadau Safon Uwch
Dydd Mercher 20 | Gwasanaeth Carolau Adfent, Eglwys y Santes Catrin, Gorseinon
Dydd Iau 21 | Adroddiadau ar gael ar eILP Myfyrwyr o heddiw ymlaen
Dydd Gwener 22 | Diwedd tymor

Ionawr 2018

Dydd Llun 8 | Dechrau’r tymor
Dydd Iau 11 | Noson gynnydd i fyfyrwyr Safon UG
Dydd Llun 15 | Noson agored yng Ngorseinon
Dydd Llun 22 | Noson agored yn Nhycoch
Dydd Iau 25 | Noson gynnydd i fyfyrwyr galwedigaethol

Chwefror 2018

Dydd Iau 1 | Noson gynnydd i fyfyrwyr Safon U2 yng Ngorseinon
Dydd Llun 19 | Dechrau hanner tymor
Dydd Llun 26 | Dechrau tymor newydd

Mawrth 2018

Dydd Llun 5 | Noson agored yng Ngorseinon
Dydd Mawrth 6 | Digwyddiad stiwdios agored yn Llwyn y Bryn
Dydd Llun 12 | Noson agored at Tycoch
Dydd Gwener 16 | Dyddiad cau dilyniant i fyfyrwyr galwedigaethol (pob safle)
Dydd Gwener 30 | Diwedd tymor

Ebrill 2018

Dydd Llun 16 | Dechrau’r tymor

Mai 2018

Dydd Mawrth 8 | Dechrau arholiadau TGAU a TGA
Dydd Gwener 11 | Dechrau seibiant astudio i fyfyrwyr UG
Dydd Llun 14 | Dechrau cyfnod astudio i fyfyrwyr UG
Dydd Gwener 25 | Dysgwyr U2 yn gorffen Coleg ar gyfer dechrau’r arholiadau
Dydd Llun 28 | Dechrau hanner tymor / dechrau cyfnod astudio A2

Mehefin 2018

Dydd Gwener 8 | Cyfnod astudio UG yn dod i ben
Dydd Llun 11 | Myfyrwyr UG yn dychwelyd i’r Coleg am bythefnos
Dydd Gwener 15 | Dyddiad cau dilyniant UG–U2; U2–U3
Dydd Mercher 20 | Noson AU (Gorseinon)
Dydd Gwener 29 | Diwedd tymor

Diweddarwyd Ebrill 2018