Cysylltiadau Allweddol

Efallai y bydd angen i chi gysylltu â ni o bryd i’w gilydd – isod mae rhestr o gyfeiriadau e-byst defnyddiol a’r rhifau cyswllt ar gyfer ein prif dderbynfeydd.

Deoniaid Cyfadrannau

Cath Williams: cath.williams@gcs.ac.uk
Hayley Thomas: hayley.thomas@gcs.ac.uk
Ruth Prosser: ruth.prosser@gcs.ac.uk

Rheolwyr Meysydd Dysgu

Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r Gwyddorau Cymdeithasol
Darren Vincent: darren.vincent@gcs.ac.uk
Denise Thomas: denise.thomas@gcs.ac.uk

Busnes a Thechnoleg
Bruce Fellowes: bruce.fellowes@gcs.ac.uk
Darren Fountain: darren.fountain@gcs.ac.uk 

Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol
Jenny Hill: jenny.hill@gcs.ac.uk
Lucy Hartnoll: lucy.hartnoll@gcs.ac.uk

Y Celfyddydau Gweledol ac ESOL/ASO
Chris Jones: chris.jones@gcs.ac.uk
Helen Slee: helen.slee@gcs.ac.uk

Gwallt a Harddwch (dros dro)
Lucy Hartnoll: lucy.hartnoll@gcs.ac.uk

Sgiliau Byw’n Annibynnol / Lletygarwch / Teithio a Thwristiaeth
Mark Clement: mark.clement@gcs.ac.uk

Peirianneg
Dave Cranmer: dave.cranmer@gcs.ac.uk
Edward Hornagold: edward.hornagold@gcs.ac.uk

Adeiladu
Rob Lewis: rob.lewis@gcs.ac.uk

Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Marcus Coxon: marcus.coxon@gcs.ac.uk

Iechyd a Gofal
Rhian Pardoe: rhian.pardoe@gcs.ac.uk
Chris Williams: christopher.williams@gcs.ac.uk

Tiwtoriaid Arweiniol Safon Uwch
Michelle Knipe: michelle.knipe@gcs.ac.uk
Jenny Hill: jenny.hill@gcs.ac.uk
Richard Durran: richard.durran@gcs.ac.uk
Louisa Walters: louisa.walters@gcs.ac.uk
Denise Thomas: denise.thomas@gcs.ac.uk

Swyddfa’r Gyfadran (Gorseinon)
Justin Hendy: justin@hendy@gcs.ac.uk 

Swyddfa’r Gyfadran (Tycoch)
Sandra Birt: sandra.birt@gcs.ac.uk

Rheolwr Diogelu a Lles
Anne Pitman: anne.pitman@gcs.ac.uk

Rheolwr Profiad a Lles y Dysgwr
Tom Snelgrove; tom.snelgrove@gcs.ac.uk

Rheolwr Cymorth Dysgu
Keith Harries: keith.harries@gcs.ac.uk

Rhyngwladol

Rheolwr Rhyngwladol
Kieran Keogh: kieran.keogh@gcs.ac.uk

Tiwtor Rhyngwladol
Terry Summerfield: terry.summerfield@gcs.ac.uk

Derbynfeydd

Prif Dderbynfa Tycoch
01792 284000

Prif Dderbynfa Gorseinon
01792 890700

Prif Dderbynfa Llwyn y Bryn
01792 284021

Prif Dderbynfa Llys Jiwbilî
01792 284400

Prif Dderbynfa Canolfan Broadway
01792 284049

Prif Dderbynfa Ffordd y Brenin
01792 284450

Prif Dderbynfa Plas Sgeti
01792 284011

Cyfrifoldeb i ddarparu gwybodaeth i rieni, gwarcheidwaid neu ofalwyr.

Rydym wedi ymrwymo i feithrin perthynas agosach â rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr myfyrwyr o dan 18 oed, gan roi cymaint o wybodaeth â phosibl i chi ar eu cynnydd, a byddwn yn eich annog i gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw bryderon.

Er mwyn cydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 a gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol sydd ar fin gael ei gyflwyno, rhaid i ni gael caniatâd myfyrwyr cyn y gallwn ryddhau gwybodaeth amdanynt.

Diweddarwyd Ionawr 2019