Cludiant

Cyngor i fyfyrwyr y coleg ar deithio o A i B.

Cynigir tocyn bws â chymhorthdal i fyfyrwyr amser llawn Coleg Gŵyr Abertawe.

Yn Nhycoch a Llwyn y Bryn, gall myfyrwyr brynu Tocyn Bws First Cymru. Gellir defnyddio’r tocyn hwn i gyrraedd a gadael y coleg a gellir ei ddefnyddio hefyd gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd ar fysiau First Cymru.

Efallai y bydd Cynlluniwr Taith ar-lein First Cymru yn ddefnyddiol i chi wrth drefnu’ch llwybr i ac o’r coleg.

Yng Ngorseinon, darperir cludiant ar gyfer myfyrwyr amser llawn ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod coleg. Cyfrifoldeb y rhieni / gwarcheidwaid yw sicrhau bod myfyrwyr yn aros wrth y mannau dynodedig ar y rhwydwaith cludiant erbyn yr amser y cytunwyd arno.

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld yma: http://www.gcs.ac.uk/cy/tocynnau-bws